Menggunakan Web E-Kursus.

Bagaimana menggunakan Web E-Kursus School of MatGyver

01 Register Account

E-Bengkel PERCUMA ataupun E-Kursus berbayar, ke dua-duanya memerlukan peserta untuk mendaftar account, dan pendaftaran adalah 100% PERCUMA.

Video E-Kursus / E-Bengkel hanya dapat diakses dalam Web School.MatGyver.my melalui Account berdaftar.

Daftar melalui butang "REGISTER" atau account boleh terus dicipta semasa pembelian E-Kursus.

02 LOGIN

Melalui butang  "REGISTER", Page Login akan terpapar.
Login Account anda menggunakan Username dan Password yang telah didaftarkan.

03 PAGE KURSUS SAYA

Selepas Login, Page Kursus Saya akan terpapar.
Page Kursus Saya adalah "Dashboard" pengguna berdaftar.
Di sini, semua pendaftar boleh melihat senarai E-Kursus yang telah di-Enroll, dan E-Kursus boleh terus diakses.

Terdapat juga fungsi "Dashboard Account", di mana pengguna boleh lihat senarai Kursus yang telah dibeli, dan maklumat sejarah pembelian.

04 AKSES E-KURSUS

Di Page "Kursus Saya", senarai E-Kursus atau E-Bengkelyang telah di-Enroll, boleh dilihat di bahagian "Your Courses".

Pengguna hanya perlu klik Nama E-Kursus dan semua content dan video E-Kursus/E-Bengkel boleh terus diakses.

05 PAGE E-KURSUS

Setiap Page E-Kursus mempunyai Page-nya yang tersendiri.
Pengguna boleh lihat semua maklumat lengkap E-Kursus/E-Bengkel di page ini.
Scroll ke bawah untuk lihat semua maklumat.

06 CHAPTER

Setiap E-Kursus/E-Bengkel mempunyai senarai Chapter yang berlainan.
Ini boleh dilihat di bahagian Page E-Kursus.

Klik setiap Chapter untuk akses semua Content Chapter.

07 VIDEO E-KURSUS

Video untuk setiap Chapter boleh terus diakses dengan Klik pada bahagian "Video Chapter"

Setiap Chapter akan mempunyai beberapa aktiviti:
1) Video Chapter
2) Quiz Chapter
3) Detail Coding Amali

08 TONTON VIDEO

Setelah Video Chapter terpapar, tekan sahaja Butang "Play" pada video untuk meneruskan pada tontonan Video.

Aktifkan FULL-SCREEN pada video untuk tontonan menyeluruh.

PENTING:
Pastikan butang "Complete" ditandakan setelah selesai membuat setiap aktiviti Chapter. Ini akan merekodkan PROGRESS Pembelajaran Online.

Selamat menerokai Pembelajaran Online anda!

FAQ - Pertanyaan Lazim